Башкортостаннын 100 еллыгына арналган районда игълан ителгэн авыл билэмэлэре узешчэннэренен фестиваль концертына эзерлек.