27 декабрь конне китапханэдэ “Иман нуры” клубы эгъзаларынын чираттагы 2018 елда сонгы дини укулары булып утте. Укуны авыл мулласы уткарде.