20 декабрь Аккуз мэдэният йортында чуп жыю мэсъэлэсенэ,тулэугэ кагылышлы сораулар буенча авыл халкынын жыены утте. Конузэк мэсъэлэ буенча хакимият башлыгы Ахметьянов В.Р. чыгыш ясады.